uFeel.me
Вход
КАТО СЪЛЗА
Автор: mislitelqt,  July 9, 2018, 6:59 AM
прочити: 220
Една сълза, а колко ли причини
да се роди тя има?
Да пишат сто мъдреца сто години
дали ще стигнат и наполовина
на списъка с такива?

Сълза от мъка, страх и отчаяние.
Сълза любовна и сълза щастлива.
Сълза родена в миг на покаяние.
Дори сълза... която ни убива...

Във себе си аз нямам сто мъдреца,
пред себе си не виждам сто години,
но само в пеенето на щуреца
откривам аз безброй причини,
да се роди сълза...

Ще стана бавно и ще си отида,
като сълза попиваща в земята,
като сълза от мъка след обида,
аз бавно ще изчезна... аз, сълзата...

11.05.2014.

Георги кам

Copyright © uFeel.me 2020