uFeel.me
Вход
Безлюбовен огън
Автор: mt46,  July 9, 2018, 11:03 PM
прочити: 126
Топли ли те безлюбовен огън?
С мъка в замък от тъга се скриваш...
Трудно ли ти е да превъзмогнеш
суетата да си горделива?...

Марин Тачков

Copyright © uFeel.me 2020