uFeel.me
Вход
Щурчето само ни разбра
Автор: benelina,  August 20, 2018, 11:09 AM
прочити: 194
Помисли, че си закъснял,
а просто аз пристигнах рано.
Не бързай! Бавната река
дълбоки тайни притежава.
 
Над нея плачеща върба
живота с капчици възпява.
Сълзи не са, не е тъга,
любов навярно е такава.
 
А ти ми носиш цветен дар,
набран от летните полета,
във макове да потопя,
все още вярващо нослето,
 
че имат огнен аромат,
от който и кръвта танцува...
но времето - сърдит кълвач -
се мъчи да ни излекува.
 
 
 
 
 
 

Copyright © uFeel.me 2020