uFeel.me
Вход
Цвят
Автор: nanito,  August 31, 2018, 6:43 AM
прочити: 118

Искаш да знаеш действителния цвят
на очите ми,
на мислите,
на душата ми,
без отражение, само с истината.

Угаси звездите, когато луната я няма,
за да те погълне поне веднъж нощта.
Напълно.

Така поглъщам и аз.
Но без изгрев.

Ще угасиш ли звездите?

Copyright © uFeel.me 2020