uFeel.me
Вход
Снежинки
Автор: Jullie,  January 4, 2019, 1:28 PM
прочити: 118

Вали, вали, белее...

Насам-натам живеем.

Напред-назад пилеем.

Оттук-оттам се смеем.

Тежи, боли, лелеем.

За тях, за нас, милеем.

Вали,

          валим,

                       белеем...

 

04-01-2019

Jullie

Copyright © uFeel.me 2020