uFeel.me
Вход
Маска
Автор: nanito,  March 19, 2019, 11:24 PM
прочити: 111
Всяка моя гримаса, 
усмивка, 
поглед
останаха затворници
в огледалото на очите ти.
Безизразно е, откак си отиде.
Поезията е маска
на празното.
 
 

Copyright © uFeel.me 2020