uFeel.me
Вход
Танка - 505. Пе
Автор: starozagorec,  April 15, 2019, 12:58 PM
прочити: 74
Конецът свършва
когато плетем бримка
след друга бримка.
Спиците се кръстосват
като при фехтоване...

14.04.2019 г.
Б.Алекс.
Петър Пенчев

Copyright © uFeel.me 2020