uFeel.me
Вход
Меланхолия
Автор: Ranrozar,  May 19, 2019, 8:32 AM
прочити: 114
Понякога ти идваш при мен в неразгадан
от мислите ми скръбен час. И с тихи стъпки
обемаш моята душа.А аз безпаметно замечтан:
дочувам плачът на пролетните уханни тръпки
да разтърсват соковете на родната ни земя!
Понякога си пустиня с ненамерен оазис...
Но как бих могъл за щастие да те сменя?!
И както си дошла, безсилна някого да мразиш,
поемаш към оня кървав залезен хоризонт,
подобно на девствена и тъжна весталка...
Но си вярна на любовта и петият сезон!
И дочувам стъпките ти  многострадални.


Copyright © uFeel.me 2020