uFeel.me
Вход
ПОРИВИ
Автор: avin,  May 20, 2019, 9:40 PM
прочити: 139

Жребеца пришпорва
яко държи юздата
изкусно извива снагата.
Елегантна, млада…
Не роман! Красива балада!
Начало на нещо ново непознато,
от пориви любовни изтъкано.

Copyright © uFeel.me 2020