uFeel.me
Вход
ПО НОТИТЕ ТОЧНИ НА ВРЕМЕТО
Автор: aza_9,  May 21, 2019, 1:10 PM
прочити: 96


ОТБРОЯВА ЧАСОВНИКЪТ
ВСЯКО НЕЩО
БЕЗЧЕСТИЕ - ЧЕСТ... 
ЗЛИНА - ДОБРОТА...

ОТСЯВА ПРИЯТЕЛСТВО
ОТ БЕЗЧОВЕЧНОСТ
ЗЛОБНОТО СЪСКАНЕ
ОТ ТОПЛА ДУМА ДОБРА

БЪРЗА ЧАСОВНИКЪТ
НЕПРЕСТАННО БРОИ
ОТМЕРВА ЖИТЕЙСКИЯ
ЛУД КРЪГОВРАТ

МЕЧТИ И ИЛЮЗИИ
ПОДЛОСТ И ЛЪЖИ
ОТНАСЯ ВРЕМЕТО
С НЕСПИРНИЯ СИ БЯГ

ЖИВОТЪТ ЗАБЪРЗАН
ЗАДЪХАНО ТИЧА
НАСМОГВА ДЕЛАТА СИ
ВАЖНИ И СРОЧНИ

А ЧАСОВНИКЪТ ПЕЕ
БЪРЗО  РИТМИЧНО
НА ВРЕМЕТО
ПО НОТИТЕ ТОЧНИ


aza_9
Copyright © uFeel.me 2020