uFeel.me
Вход
М Е Т А Ф О Р И
Автор: rosiela,  June 6, 2019, 4:01 PM
прочити: 100

 

Просветват неизмислени метафори,
в които блика светлата идея,
Багряна много умно го е казала:
"Аз стихове не пиша, а живея!".

Просветват и измислени метафори,
родени просто за да се харесат,
и думите да подредят на прага,
та като влязат, да са стилно вчесани.

Изкуството е земната магия,
поезията - връх сред върховете,
метафората, чувствена стихия,
изстрадайте я, после я пишете!

4 юни 2019г., София
Росица КОПУКОВА

Copyright © uFeel.me 2020