uFeel.me
Вход
ОТЛОЖЕНА ДЕГУСТАЦИЯ
Автор: mihri61,  June 19, 2019, 6:55 AM
прочити: 115

от жаждата в погледа ми
си трептящо тръпчива
капка Всемир
във формата на зърно
страхът да те вкуся е бездънен
като празна чаша
с утайка от „Дом периньон“

 


 

Copyright © uFeel.me 2020