uFeel.me
Вход
***
Автор: siqinazora,  June 20, 2019, 1:48 PM
прочити: 124

На бъдещето минало изпращам

оная непреходност що отричам,

лилави междуречия със дъх на залез

от плътните черти на полумрака.

 

По ръбовете пенести на хоризонта

въздиша вятър и замлъква,

пожарите преминаха по склона

беззвучни като думи непроронени.

 

И някакво безумниче ме дебне,

отдръпва сенките в измъченото ехо,

а хребета прегръща изтънели улици,

които се пресичат наобратно.

 

Отпивам те смълчано и на глътки

сред недоспалото от устрем свечеряване

и само две врабчета там се любят

във пазвата на облак минзухарен.

Copyright © uFeel.me 2021