uFeel.me
Вход
Свързани
Автор: nerii,  July 7, 2019, 7:16 PM
прочити: 141

Ти си ми  чашката, аз съм чинийката.

Аз похлупаче съм, ти  към него съдинка.

Аз съм иглата - ти си конецът.

Ти лист хартия си, аз пък  писецът.

 

Ти си ми Принцът, аз съм Лисицата.

Аз съм солта - ти си солницата.

Аз съм цигулката -  ти си лъкът.

Слънце си , родило дъгата, а аз съм дъждът.

 

Ти си дървото – аз съм му сянка.

Аз съм сънят, по време на твоята дрямка.

Аз съм брегът – ти си морето.

Ти си ми пулсът, с който живее  сърцето ми.

Copyright © uFeel.me 2020