uFeel.me
Вход
Devouring One Another
Автор: Aries,  July 13, 2019, 3:06 AM
прочити: 87
Поглъщайки Се Взаимно


Хрущене... Плът и кости
Бликаща кръв и човешки течности
Воня на смърт
Това ужасно представление е само лош сън

Изгнил разлагащ се райски плод
Това ужасно представление е само лош сън
Искаш ли да ме изядеш?
Глад* се е вторачил до изкривяване на зениците

Не ме докосвай! Млъкни, по дяволите! Млъквай!
Стига си се шегувал!
Позволено ли е да предадем Бог?
Отговори, правилно ли е?
Млъкним по дяволите! Млъквай!
Престани да се шегуваш!
Позволено ли е да предадем Бог?
Отговори, правилно ли е?
Надеждата е нищо


Хрущене... Плът и кости
Бликаща кръв и човешки течности
Изправи се! Воня на смърт
Това представление е толкова ужасно
Искаш ли да ме изядеш?
Аз ли съм следващ?

Не ме докосвай! Млъкни, по дяволите! Млъквай!
Престани да се шегуваш!
Позволено ли е да предадем Бог?
Отговори, правилно ли е?
Млъкним по дяволите! Млъквай!
Престани да се шегуваш!
Това е един лош сън
Брой до три
Надеждата е нищо

Аз ще унищожа омразата в устата ти
Не мигай
Изтривам фрагментите
Това не се е случило по случайност
Всичко е един лош сън
Аз ще унищожа омразата в устата ти
Не мигай
Изтривам фрагментите
Това е лош сън
Всичко е само един лош сън

Ти си следващ...

Изгубени емоции, лишени от инстинкт
Червена челюст, гладен взор
Насилие, победено от абсолютна надежда
Всички живеят без да знаят, че тяхното "Утре" е моето тяло
Кой ще изчезне нощес в примката на глада?

Не ме докосвай! Млъкни, по дяволите! Млъквай!
Престани да се шегуваш!
Позволено ли е да предадем Бог?
Отговори, правилно ли е?
Млъкним по дяволите! Млъквай!
Престани да се шегуваш!
Това е един лош сън
Брой до три
Надеждата е нищо


Аз ще унищожа омразата в устата ти
Не мигай
Изтривам фрагментите
Това не се е случило по случайност
Всичко е един лош сън
Аз ще унищожа омразата в устата ти
Не мигай
Изтривам фрагментите
Това е лош сън
Всичко е само един лош сън

Ти си следващ...

--------------------------------------Crunch... Flesh and bone
Gush... Blood and body fluid
Stench of death
This horrid show is a very bad dream

墮落の園 腐乱気味の果実
This show is very horrid
Do you want to eat me?
飢餓の果て瞳孔は開き 歪む境界線

Don't touch me! Shut up! Damn it! Shut up!
Stop joking
Is it not allowed to betray God?
Answer. Is this right?
Shut up! Damn it! Shut up!
Stop joking
Is it not allowed to betray God?
Answer. Is this right?
Hope is nil

Crunch…Flesh and bone
Gush…Blood and body fluid
立ち籠める Stench of death
This show is very horrid
Do you want to eat me?
Am I next?

Don't touch me! Shut up! Damn it! Shut up!
Stop joking
Is it not allowed to betray God?
Answer. Is this right?
Shut up! Damn it! Shut up!
Stop joking
This is a bad dream
Count 3
Hope is nil

I destroy hatred in your mouth
Don't blink
Delete a mosaic
This is not an accidental thing
All is a bad dream
I destroy hatred in your mouth
Don't blink
Delete a mosaic
This is a dream
All is a bad dream

You are next…

感情失くし剥き出した本能 赤い口元 飢えた眼
絶無の希望 摂理に喰われる鼓動
誰もが「明日は我が身」と知らず生き 絶望の淵で夢見心地
飢餓のループに今夜は誰が消える?


Don't touch me! Shut up! Damn it! Shut up!
Stop joking
Is it not allowed to betray God?
Answer. Is this right?
Shut up! Damn it! Shut up!
Stop joking
This is a bad dream
Count 3
Hope is nil


I destroy hatred in your mouth
Don't blink
Delete a mosaic
This is not an accidental thing
All is a bad dream
I destroy hatred in your mouth
Don't blink
Delete a mosaic
This is a dream
All is a bad dream

You are next…

Банда: The Gazette
Държава: Япония
Стил: Рок, Хард рок, Метълкор
Албум: BEAUTIFUL DEFORMITY 2013
Членове: Ruki (ルキ) вокали, Uruha(麗) китари, Aoi (葵) китари, Reita (れいた) бас, клавири, Kai(戒) ударни

Copyright © uFeel.me 2021