uFeel.me
Вход
Братя
Автор: Rimoza,  July 13, 2019, 8:09 PM
прочити: 92

 

Баян, Котраг, Аспарух, Кубер и Алцек,
Кубратовите пет горди синове са те,
по примера на своя непобедим баща,
създателят на древна Велика България,
разнасяли войнска слава по суша и море,
от Кавказ до Неапол и Стара Планина,
оставили нетленна светла  българска следа.
Макар че не били единни като сноп стрели,
разидинени тръгнали в пет различни пътеки
и не изпълнили завета мъдър на своя баща,
те безброй врагове победили в битки нелеки
и достойно защитили името свое и честта,
Храбростта на Кубратовите петима синове,
събуждала  респект в приятели и врагове,
били различни както пръстите на ръката,
но  имали непобедима дързост в сърцата,
пред тяхната смелост всеки свеждал глава,
имената им  ярко блестяли с героични дела,
и днес ние, българите, сме горди с тях затова.

Copyright © uFeel.me 2020