uFeel.me
Вход
Хан Баян
Автор: Rimoza,  July 21, 2019, 10:08 PM
прочити: 111
Хан Баян или Батбаян, бил най-големият брат,
от петимата безстрашни синове на Хан Кубрат,
след баща си, той Велика България управлявал,
три години храбро и успешно родината защитавал,
но бил принуден да воюва срещу безброй врагове,
и се сбъднали за съжаление бащините му страхове.
Не спазили синовете на Хан Кубрат мъдрия му завет,
заедно в една посока да гледат и да вървят напред,
те се разделили и насочили в пет различни пътеки,
и всеки от тях тръгнал сам да води битки нелеки,
затова Хан Баян не успял земята си родна да спаси,
договор подписал и бил длъжен с хазарите да я дели,
част от Велика България на враговете си да подари,
и така от географската карта на света да я заличи.
Но Хан Аспарух, нова българска държава създава,
името България отново ярко на хоризонта изгрява
и вече векове наред тя е наша гордост и наша слава,
от миналото нека се учим и повече никога не грешим,
всички в една посока да гледаме и напред да вървим,
ако желаем нашата България завинаги да съхраним.

Copyright © uFeel.me 2020