uFeel.me
Вход
Слабости
Автор: Brinne,  July 22, 2019, 10:30 AM
прочити: 106

Път. След него кръстопът.

После в погледа ми – мерник,

впит любовно в жива плът.

И във мислите неверни.

Вековечна суета.

Мисля си, че съм значима.

Имам само самота

и безпътица незрима.

Километри редове.

Неизречени стенания.

Колко даде? Колко взе?

И изпадна в безсъзнание.

Път ли? Няма го. Нали?!

Само грешната посока.

От безпътица боли.

И от самота дълбока.

Copyright © uFeel.me 2020