uFeel.me
Вход
Out
Автор: Aries,  July 23, 2019, 8:58 PM
прочити: 90
Не ме е страх да изпъкна
Хиляди демони се бъркат в главата ми отново
Няма да се преструвам, няма да се оттегля
Не ме е страх да изпъкна
 
Опитах се да ги посрещна
Те ме докараха до лудост
Опитах се да ги надбягам
Но не мога да ги контролирам
Ве същата стара песен
Те ме превръщат в жертва
Така че продължавам, продължавам
 
Всъщност не искам да спирам и да виждам
Критикатан а деня
Ще ги оставя да си безчинстват
Застават на пътя ми
Като наоредваща война
Но без закачливото име
Очевидно е
Няма да им позволя да се занасят с мен

Не ме е страх да изпъкна
Хиляди демони се бъркат в главата ми отново
Няма да се преструвам, няма да се оттегля
Не ме е страх да изпъкна
 
Не ме е страх, не ме е страх
 
Опитах се да ги посрещна
Те ме докараха до лудост
Опитах се да ги надбягам
Но не мога да ги контролирам
Ве същата стара песен
Те ме превръщат в жертва
Така че продължавам, продължавам
 
 
Всъщност не искам да спирам и да виждам
Критикатан а деня
Ще ги оставя да си безчинстват
Застават на пътя ми
Като наоредваща война
Но без закачливото име
Очевидно е
Няма да им позволя да се занасят с мен
 
Не ме е страх да изпъкна
Хиляди демони се бъркат в главата ми отново
Няма да се преструвам, няма да се оттегля
Не ме е страх да изпъкна
 
Не ме е страх да изпъкна, не ме е страх
 
Всъщност не искам да спирам и да виждам
Критикатан а деня
Ще ги оставя да си безчинстват
Застават на пътя ми
Като наоредваща война
Но без закачливото име
Очевидно е
Няма да им позволя да се занасят с мен

 
Не ме е страх да изпъкна
Хиляди демони се бъркат в главата ми отново
Няма да се преструвам, няма да се оттегля
Не ме е страх да изпъкна
Няа да се скрия сега, това е всичко, което знам
Толкова много гласове ми казват, че е време да си вървя
Толкова много от тях ми казват да се предам
ННяма да се преструвам, Няма да се оттегля
Не ме е страх да изпъкна
 
Не ме е страх, не ме е страх
Не ме е страх
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
I'm not afraid, of standing out
A hundred demons messing with my head again
I won't pretend, I won't back down
I'm not afraid, of standing out
 
I tried to face them
They got me going insane
I tried to race them
But I can't keep them at bay
The same old play list
That keeps on making me prey
So I go, I go, I go
 
Well I don't want to stop and see
The critic of the day
So I'm just gonna let them be
They're getting in my way
It feels like Armageddon
But without the catchy name
It's plain to see, plain to see
I won't let them fuck with me
 
I'm not afraid, of standing out
A hundred demons messing with my head again
I won't pretend, I won't back down
I'm not afraid, of standing out
 
I'm not afraid, I'm not afraid
I'm not afraid, I'm not afraid
 
I tried to face them
They got me going insane
I tried to race them
But I can't keep them at bay
The same old play list
That keeps on making me prey
So I go, I go, I go
 
Well I don't want to stop and see
The critic of the day
So I'm just gonna let them be
They're getting in my way
It feels like Armageddon
But without the catchy name
It's plain to see, plain to see
I won't let them fuck with me
 
I'm not afraid, of standing out
A hundred demons messing with my head again
I won't pretend, I won't back down
I'm not afraid, of standing out
 
I'm not afraid, of standing out
I'm not afraid, of standing out
 
Well I don't want to stop and see
The critic of the day
So I'm just gonna let them be
They're getting in my way
It feels like Armageddon
But without the catchy name
It's plain to see, plain to see
I won't let them fuck with me
 
I'm not afraid, of standing out
A hundred demons messing with my head again
I won't pretend, I won't back down
I'm not afraid, of standing out
No hiding now, it's all I know
So many voices telling me it's time to go
I won't pretend, I won't back down
I'm not afraid, of standing out
 
I'm not afraid, I'm not afraid
I'm not afraid, I'm not afraid
I'm not afraid, I'm not afraid
I'm not afraid, I'm not afraid


Изпълнител: Hideto "Hyde" Takarai
Държава: Япония
Стил: Рок, Хард рок
Албум: "ANTI" 2019

Copyright © uFeel.me 2020