uFeel.me
Вход
Далече, далече
Автор: litatru1,  July 24, 2019, 6:09 AM
прочити: 114
Ти в мене се врече,
но вече
отплува
далече,
далече...

ЗабрАви
за мен!

Сълза ми потече
и тече...
Тя тече и тече,
но вече -
не ще
да тече.

Забрави
за теб!

Литатру1

Copyright © uFeel.me 2020