uFeel.me
Вход
Често
Автор: anastasia73,  July 29, 2019, 8:41 AM
прочити: 101
 
Много често се случвам без път,
монологът и той коленичил
прави сянка, обсебил домът
и разказва истории ничии.
 
Вярно куче на прага седи
и очаква със мен „звездоброя“,
но единствено, с груби пети
сме посрещнали двамата зноя.
 
Не помага, дори и смеха,
даже в джоба намерено ресто,
от безпътици, сенки в дома,
монологът мълчи, все по-често!
 

Copyright © uFeel.me 2020