uFeel.me
Вход
ПЛИСНА ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД
Автор: rosen_rosen,  August 2, 2019, 7:45 AM
прочити: 123
Плисна тихият пролетен дъжд —  
не привикнал да предупреждава.
Плисна бързо. Ей тъй – отведнъж. 
И вали си. Вали – без пощада.
 
Обикаля край мен и шуми 
уж игриво, а всъщност – нахално. 
За беда, моя глас заглуши — 
невъзпитано, диво, скандално.
 
Захладня, а пък той си вали  
и за чувствата мои немее. 
Сипе капчици — едри сълзи —  
чак на слънцето пречи да грее
 
и на моята светла мечта – 
да те търся, очаквам и искам...
Аз — с водата му, дето не ща —
точно него сега ще наплискам...

Copyright © uFeel.me 2021