uFeel.me
Вход
Последни крачки
Автор: q.bodika,  August 5, 2019, 4:28 PM
прочити: 152
Любов на сън... На сън богата...
О, Боже!, за какво да се събуждам!
Захвърлих всички грехове в реката -
думи, греховно премълчани и бъдни.
 
Обося ми Душата и оголя - 
да броди на сън и наяве сред звездите.
Да догонва бурен вятър сред поля.
И с прекършените си криле да полита.
 
С въпросите, отдавна сме на ти.
На вие сме с лаещите псета лъжовни.
Спрях да се моля на Бог да прости -
убедих се, че е мисия невъзможна.
 
Последни крачки, всяка кратък  миг-
на шир пребродих звездната Вселена.
Вратата Божа така и не открих.
Не открих и следа, оставена от мене...

Copyright © uFeel.me 2020