uFeel.me
Вход
На Майка
Автор: Ивайло Яков,  August 18, 2019, 10:05 PM
прочити: 96
Половин небе ще засинее,
останалото- в облак черен.
Ще търся винаги къде е
синевата в спомен да намеря...

Половин ливада ще е тучна,
а другата във угар суха...
Без Тебе колко ще е мъчно.
Как искам, Майко, да си тука!

Половин сърце- ще се забърза,
а в този бяг дъхът не стига...
Ах колко много ми омръзна
всеки ден да се събирам...

08.08.2019.

Copyright © uFeel.me 2020