uFeel.me
Вход
Сега ми се мълчи
Автор: galaxi_1961,  August 20, 2019, 10:39 AM
прочити: 125
Сега не ми пиши,
мога само да бленувам -
безгласно сливат се души...,
почакай, нека досънувам.

Далечно ще те съчиня,
Любов с Луната ще римувам,
порой с усмивки ще ти причиня,
без препинателните знаци /от тъга/
ще те диктувам.

Сега ми се мълчи,
мога само да те слушам -
в нежни рими ме чети...,
с аромата ти на Обич дишам.

Copyright © uFeel.me 2021