uFeel.me
Вход
Есен
Автор: mihri61,  September 15, 2019, 4:59 PM
прочити: 98

Зад тръстиката лятото скри се

облечено на плашилото в жълтата риза.

Върху жиците рибарски мрежи намятало,


спомени плажни суши си.

Слънцето в джоба му влиза


заедно с песъчинките дребни.

Лястовиците се сбогуват с корниза –


догодина чак ще са си потребни.

Щурците ,вече, звучат уморено,


с предчувствие за дъжда в крилата.

Небето си слага маската начумерена


и само листата се радват, че умират в позлата.

Copyright © uFeel.me 2020