uFeel.me
Вход
Към победа
Автор: theshaftman,  September 18, 2019, 3:32 PM
прочити: 74
Какъв необикновен миг се случва в момента!
Поглеждам в далечината,
а там отражение на себе си намирам.
Фокусирам...
Поглеждам се..
Ей, чудак голям!
 
Вървящ,
преминаващ слънчогледовата нива,
търсейки изящни, летящи птички,
заблудени мушици,
целеустремени мравчици,
несигурни лястовички...
Всякакви наземни и летателни обекти!
 
Изправен! Вървя в гората
от възвисени дървеса... Тополи!
Издирващи,
Любвеобилни,
Пламтящи!
 
Мълчалив,
с фиксиран поглед начело
чувствам сила,
неописуемо велика!
Тялото и духа тръгват
по пътя на хоризонта.
Без да спират!
Смело напред
към победа!
 
Той е жив!
Духа и желанието за постигането
на тази и всяка новопопъплила цел!
Той винаги ще продължава да е там!

Copyright © uFeel.me 2021