uFeel.me
Вход
Свят е, свят е
Автор: vikity1995,  September 20, 2019, 3:50 PM
прочити: 76
Свят, свят, свят е, свят е Господ Бог,
Свят, свят, свят си, свят си Боже мой..

Ще те хваля и ще пея, 
ти си моята любов, 
за теб Исусе ще живея, 
защото ти за мен на всичко си готов... 

Свят, свят, свят си, свят си Боже мой, 
Свят, свят, свят е, свят е Господ Бог... 

Отдаде себе си за мене, 
понесе много мъка, скръб, 
ще те хваля нощ и денем, 
ще ти казвам колко си ми скъп... 

Свят, свят, свят си, свят си Боже мой, 
Свят, свят, свят е свят е Господ Бог. 

Виктория Йолова

Copyright © uFeel.me 2021