uFeel.me
Вход
НАЙ-СВЯТАТА ЛЮБОВ (dani21/mislitelqt)
Автор: mislitelqt,  September 27, 2019, 7:52 AM
прочити: 108
D*)Колко пъти ти казах "Обичам те",
колко серийни скъпи слова...
И дори да ми свършат молитвите,
аз пред Бога ще ида с това.
 
M') Кой брои, колко пъти, Любима,
щом веднъж е превзето сърцето,
щом във него единствено има
образа ти, иконен, да свети...

Бог не би ни събрал, без да знае,
че такава Любов е най-свята!
Много повече тя от страстта е,
малка част е от необята...
 
Нямат свършване тези молитви
огласени от ангелски песни!
С тях и с тебе към Господ ще литна
сред простори от вечност по-вечни!

D) Теб те Има и пак те докосвам
през тълпи на злодневния сеч.
Те не знаят, че толкоз е просто
да сме Цяло, дори от далеч.

Изпреварвам със думите мислите
със безумен, магически трик.
И Обичам, Обичам, Обичам те - 
ще повтарям неистово в стих.

M)Устните ми са слети със твоите,
казаното от теб казвам аз...
От Любов са на Господ покоите
и затова... Той събрал е и нас... 

18.09.2019.

D - dani21
M - mislitelqt

Благодаря, Дани!
Вълшебство е за мен всеки път, когато преплетем мисли и емоции в подобно поетично единство!

Copyright © uFeel.me 2020