uFeel.me
Вход
Съвършенство
Автор: galaxi_1961,  October 4, 2019, 3:25 PM
прочити: 65
Не искам да ти бъда съвършенство,
че често се превръща в пораженство
за този, който го желае.
От теб не искам да си също,
че съвършенството не се мечтае,
когато обичта е по-могъща.

Copyright © uFeel.me 2021