uFeel.me
Вход
Предателство
Автор: repeiche61,  October 8, 2019, 10:22 PM
прочити: 65

Каза ми, че много ме обичаш,
а после внезапно ме намрази.
Сега предател долен ме наричаш
и пожела съвсем да ме забравиш.

Хайде, давай, изличи ме,
от ума си бързо ме изтрий!
От молитва нежна превърни ме
в проклятие и с пепел ме покрий.

Нищичко от тебе не поисках,
на доверието ни се наслаждавах,
с капризи съвсем не те притисках
и въпроси много не задавах.

Разум се опитвах да внушавам,
макар, че споделена бе страстта ни.
Внезапните ти пориви да укротявам
се опитвах, намеквайки за възрастта ми.

Но за теб тревогите ми не важаха,
на разликите гледаше надменно.
Звездите единствено за нас блестяха
и бъдещето щеше да е съвършено.

Веднъж уж дреболия ми поиска,
но отказах ти, че беше незаконно.
Неочаквано с омраза ме оплиска,
"предател" заклейми ме непреклонно.

Сега навярно други жертви търсиш,
а аз парченца от сърце събирам
и колкото и честно да се кръстиш,
все дявола в тебе ще съзирам.

Copyright © uFeel.me 2020