uFeel.me
Вход
Уморени
Автор: Amanda_01,  October 16, 2019, 2:22 PM
прочити: 59
Света е пълен с хора уморени,
изгубили своята вяра и с мечти сломени.
Уморени от илюзии безкрайни и
лъжи омайни.
Уморени от човешката коварност,
подлост и надменност.
Уморени от фалшиви чувства, идеали.
Уморени от заобикалящият ги  свят,
погубен от глобализация без свян.
Света е пълен с хора уморени,
и надежда няма, има само хора уморени...
 
 

Copyright © uFeel.me 2020