uFeel.me
Вход
Огнедишащо
Автор: q.bodika,  October 27, 2019, 12:02 PM
прочити: 85
Нямах път за към теб. Имах само мечта.
Всяка е мисъл предел. След това е суета.
Нямах изгревен ден. Всуе синкав бе здрача.
Дали е Бог разгневен, та в мене сърцето ми плаче.
 
Падат звездите връз мен. Луната е жрица магийна.
Аз съм на път променен от избухнали в мене стихии.
Сменят се дните от нощи - птица сама съм във мрака...
Огънят гОри ме още... превъща ме бавно във дракон....

Copyright © uFeel.me 2021