uFeel.me
Вход
Геометрия на тишината
Автор: mihri61,  November 5, 2019, 10:17 PM
прочити: 73
Тя е кръг
с център - Умът.
Разстоянието до сърцето е радиус.
Няколко стъпки до теб
и геометрията започва.
Равнобедрените триъгълници са дескриптивно скучни.
Четвъртото листо на детелината е най-мълчаливо
и то,
защото не е четвъртито.
Тишината е аномалия.
Любовта е корен...
корен квадратен от аномалията.
Съзерцаването на корена е
глобален екстремум на функцията "Ревност" .
Прочитам последните  страници
от геометрията на Тишината 
и крещя,
крещя,
сякаш съм преродил се  отново Питагор.

Copyright © uFeel.me 2021