uFeel.me
Вход
Този стих
Автор: mnogoznachen,  November 12, 2019, 12:42 AM
прочити: 87

Щом този стих сега четете,

навярно съм пристанал на луната,

лика и срещах цял живот,

но все делеше ни земята.

 

Щом този стих сега четете,

навярно на разходка съм със ветровете,

другари бяхме цял живот,

макар да са  слуги на враговете.

 

Щом този стих сега четете,

навярно съм частица от душата,

на някой непонятен, борбен дух,

слуга и господар без милост на съдбата.

 

Щом този стих сега четете,

навярно хромозом съм в децата,

това е начинът нали,

да продължа... нататък.

Copyright © uFeel.me 2020