uFeel.me
Вход
Без граматика
Автор: hordalendingen,  November 12, 2019, 3:26 PM
прочити: 52
понякога съм запетая и казвам „почакай“
нейния поглед е въпросителен „защо“
но знам че знае
въздишам с многоточия
най-многозначителната реплика на света

и не ѝ пиша
тя може да чете ненаписаното

пише ми се така както обичам света
без тирета
говори ми се без две точки
усещам без скоби
искам да я слушам без пряка реч

обича ми се без глаголни времена
живея с повече от три удивителни
без граматика

Copyright © uFeel.me 2021