uFeel.me
Вход
Старинни думи
Автор: oste,  November 18, 2019, 7:02 PM
прочити: 50

 

Старинни думи той изрича

За да се ясно изрази,

Съвременните викат болка

В очи на влюбени сърни.

 

Ах, как изписва ги гиздиво,

Навезани като гайтан,

Посипани като алтъни

По гушка бяла и сукман.

 

Та почват те, та проговарят,

Та звънко пеят песента

На българската превъзходност

В космическата тишина.

 

Стефан Стефанов

18.11.2019 ГББГ

Copyright © uFeel.me 2020