uFeel.me
Вход
ПРЕГРЪЩАЙ МЕ!
Автор: Vedrin,  November 21, 2019, 9:02 PM
прочити: 76
Прегръщай ме, щом ситно завали
и в капки дъжд намеря се отнесен.
Понякога от утрото боли,
когато вечерта напомня есен.
 
Сезонно променен от паметта -
отдавна не владея кръговрата.
Дори да си поискам младостта,
зацикли през годините съдбата.
 
Обреченост косите посребри
и бръчици по скулите изплете.
Уж пламъчето още ме гори,
но есенес отдавна не е лете...
 
Почуква болка. Вляво, като стон.
Дори не намалява с валидола.
Отиде си най-топлият сезон,
подобно мъх, изронен от топола.
 
Сега ме спомня дъжд. И ме вали.
А капките се плъзват. Като влага.
Дали съм бил? Или пък сме били?
Повторен шанс животът не предлага.
 
Ще свърши филмът. Без възторг и бис.
А аз ще се прогизна от пороя.
Че есента е точен послепис,
подобно хлад след пламъка на зноя.
 
Прегръщай ме! И с порив ме задръж!
Дъха си влей в дъха ми! Да ме има!
Едва привикнал с есенния дъжд,
не съм готов да ме попари зима...

Ясен Ведрин
(Тленен остатък)

Copyright © uFeel.me 2021