uFeel.me
Вход
Фракталната спиралност
Автор: oste,  November 24, 2019, 10:06 PM
прочити: 61

 

Със утрото те тихичко изгряват,

Цветята ми – уханни светове,

Препълнени със дъхави въздишки,

Парфюми страни, мирис на дете.

 

О, как обливат с благост те душата

Потръпваща в екстазна красота,

А с чистият възторг въртят цветята,

Фракталната спиралност на света.

 

Стефан Стефанов

24.11.2019 ГББГ

Copyright © uFeel.me 2020