uFeel.me
Вход
РЕКА Е МОЕТО МЪЛЧАНИЕ
Автор: yanakemer,  November 27, 2019, 7:41 PM
прочити: 72
Животът поправителен не дава,
а и Господ милост не раздава.

Компютърът е моето убежище.
Все там се губя във мълчание
и там намирам си скривалище
за всяка радост и страдание.

Животът неусетно отминава
и човек е гост за кратък срок.
Уроци твърде много преподава,
ала аз не научих ни един урок.

Натрупах много груби грешки
все наивни - от обич добрини.
А мислих, че обичта е котва,
която не ръждясва в зли води.

Река е моето мълчание,
а стихът е брод и упование.

Copyright © uFeel.me 2021