uFeel.me
Вход
Вярвам
Автор: agferdousi65,  November 29, 2019, 4:02 PM
прочити: 78
В трънака ли съм още? Изподрани
от драки са добрите намерения.
При все, че ме измъчват люти рани
не ме отказват болки и съмнения.

Пробивам път през шиповете с длани,
прорязвани от мъка и обида.
Но пак вървя, не падам - към поляни
с разцъфващи цветя, живот да видя.

Сега е мрачно и студено, трудно
и дъжд безплоден сипе безнадеждност.
А вярвам аз и ще открия чудно
мечтана красота със свежа нежност.

Това, което днеска ме раздира
ще е зад мен... Любов ще триумфира.

Copyright © uFeel.me 2021