uFeel.me
Вход
Воал
Автор: oste,  December 3, 2019, 1:07 PM
прочити: 64

 

Вятърът дърпа воала

На бялата сочна мъгла.

Плясък на гъска застава

Чинно насред тишина.

Фините капки полепват,

Правят реки, светове.

Кайкът отдавна прогизнал,

Плъзга ръце, колене.

Всичко е някъде тука

В този предел самота…

Само вятърът може

Да хвърли вързоп светлина…

 

Стефан Стефанов

01.12.2019 ГББГ

Copyright © uFeel.me 2020