uFeel.me
Вход
Главното...
Автор: melanie,  December 5, 2019, 10:52 AM
прочити: 88

Той играе още теб,
лекува ме с нестихващо обичане,
от моята усмивка озарен
ме следва в непрестанното ми тичане.

А тя е пратена да бъде твоя,
да ме замества в дни от настоящето,
да се усетиш някак си спасен
и смел да бъдеш пак във предстоящото.

И двамата пречистваме съдбата си,
във две любови – кръстно разстояние,
потънали докрайно в тишината си,
душите ни са свързани в сияние.

Знай става светло. Черното изтлява.
Превръща се в чертичка от безкрайното.
Накрая само споменът остава
за битката, победата и главното.

03.12.2019г.
Елица

Copyright © uFeel.me 2021