uFeel.me
Вход
Преди Коледа
Автор: vqra,  December 6, 2019, 12:58 PM
прочити: 90
Има хора, които са съхранили добротата в себе си, въпреки лошите постъпки на другите към тях и не са изгубили способността да обичат. Болката и страданието, не са поругали човещината в тях. Запазили са светлинката в себе си и допринасят за доброто име на Любовта. Не принизяват, не опетняват нейният облик и не свеждат до нишите на омразата и отмъщението, своите дела .
Низвергнато е, когато човекът оправдава лошият си нрав и недостойните си постъпки, заради мъчнотиите и трудностите, които е срещнал в живота си. Той, дори отрича напълно съществуването на Доброто. Злото, което е дошло на прага му, е отнесло със себе си от него, всичко хубаво и добро.
Вестта, която му е донесла Съдбата е Промисъл, а не наказание.
Такъв човек си мисли, че животът е несправедлив и жесток. 
Болшинството хора, не осъзнават причините заради, които се случват нещата.
Законът на природата е непреклонен и каквото и да мислим ние, няма кой знае какво значение, защото той действа с пълна сила. Никога, не е случайно онова, което ни се случва. То е резултат от всички наши мисли и дела. Човек не винаги разбира тайните на природата и ругае Съдбата и животът /който е неизменен дар/ , без да осъзнава, колко много допринася за въпросната си Съдба. "Всеки сам си копае гробът!"- казват мъдрите хора и е истина. 
Най-голямата ни трагедия се състои в устрема, само към пари и придобивки в материален план. Широко разпространената сентенция, че човек, не е успешен, ако не си е напълнил живота с къща, кола и куп джунджурии за които "мечтае", ни заби страхотен шут. Захвърлихме си сърцата и се втурнахме да преследваме успехът. 
Една от углавните /углавна, като углавно престъпление/ илюзии, която се поддържа от човечеството е, че ще сме щастливи, ако сме с пълни джобове и хладилници. Нека първо напълним сърцата си с обич и благост, а след това кесиите. Объркали сме реда май, затова не ни е нито добре, нито ни е лесно, нито е весело. 
Вихрено, общоприето и неотменно следвано правило е "Гладна мечка хоро не играе,"  /слагам запетайка вместо удивителен, защото поговорката е само наполовина/. 
Замисълът, че човекът, щом няма достатъчно пари, то той, не може да мисли за Духовни неща.  
-А, от кога Духовните неща се нуждаят от пари? 
Сърцето се нуждае от пари, за да обича, така ли?
Но, защо не допиша и другата част- "като се наяде, ляга да спи!"
Добре "нахранени" и заспали дълбок, зимен сън мечоци сме. 
Е, идва Рождество Христово, нека поне малко си отворим големите спящи очи...

Copyright © uFeel.me 2020