uFeel.me
Вход
Залог
Автор: oste,  December 6, 2019, 7:59 PM
прочити: 48

 

Заложено е в бръмбарите древни

Да следват само светлия изток

За да избягат от тъмата черна

И да се върнат в царството на Бог.

 

Стефан Стефанов

05.12.2019 ГББГ

Copyright © uFeel.me 2021