uFeel.me
Вход
Молитва...
Автор: vikity1995,  December 10, 2019, 7:41 AM
прочити: 59
Със сърце отчаяно и разбито, 
те моля Боже, помогни на тези, които...
не вярват в теб, отвори им очите,
премахни страданието им и изтрий сълзите!
Обърни ги към теб, след което...
дай им покаяние, извиращо от сърцето, 
дай им вяра, да погледнат към твоето лице
и да те търсят и служат на теб от сърце!
Дай им вяра към тебе истински да се обърнат, 
със хваление и молитви, теб да те прегърнат, 
отвори и очите, да те видят и да знаят, 
че трябва да те приемат и да се покаят!
Не ги оставяй, да тънат в незнание, 
вяра им дай и истинско покаяние, 
научи ги да имат с тебе общение
и да получат на душите си спасение!

Copyright © uFeel.me 2020