uFeel.me
Вход
6 разказа от 6 думи (компилация от предишни мои текстове)
Автор: pavli,  December 11, 2019, 7:04 PM
прочити: 159
***
Плача. Следвам гравитацията на сърцето си.

***
Цяла шепа цветове... в тъмното... свети.

***
Шум. Ехото на твоя дъх проплака...

***
Излишна суета. Скимти захвърлена и оголяла.

***
В лоното на розата сутрешна сълза.

***
Купеста душа. Нов ракурс на самотата...                                                   


Послепис:

Земен аромат на дъжд... Дишам... Мечтая...

                                     © Павлина Петрова

Copyright © uFeel.me 2020