uFeel.me
Вход
Твар
Автор: takahaka,  December 19, 2019, 8:00 AM
прочити: 91

Малко, Особен.
Весел – Тъжен!
Големи. Със и Без...
Проблеми.

Поет, Зъботехник.
Пич или Тъпанар?
Бях а и ЩЕ Бъда...
Таз, Господна Твар!

Веселин Весел

Copyright © uFeel.me 2021