uFeel.me
Вход
Твърде тривиално
Автор: nehajko,  January 3, 2020, 12:15 AM
прочити: 89
Не мога да обичам краткотрайно.
Никога не съм могъл да кажа стоп.
Единствено мога да обичам всеотдайно
До край, до изтощение, до гроб.
Обичам, като изгрев,  като обещание
като прилив неспиращо прииждащ.
Сигурно защото имам нужда от страдания.
И от съдба, която ми завижда. 
Опитвал съм,  не мога.
Мразил съм се даже.
Молил съм се Богу
Но не успявам "край" да кажа.
За мен краят е трагедия
Винаги със излишна тривиалност
Не защото не участвам във комедии,
Просто такава имам специалност. 
Не понякога,  а всякога съм жалък.
Казвам го,  без всякакъв цинизъм.
Сигурно защото мечтите ми са малки
Дом, семейство ...а какво излиза:
- Всяка обич коства ми сърдечна криза.

Нехайко

Copyright © uFeel.me 2021