uFeel.me
Вход
Перихелий
Автор: TinaV,  January 5, 2020, 4:57 PM
прочити: 72

Перихелий

И рече им рави господен:

„Предателството ще ме облажи!“.

След туй подаде хляб богоугоден,

преспал в  пасхалните нощви.

И ядоха и пиха.

Трапезата като кивот прибра

блаженствата му, дарове честити,

за смъртните от всички времена.

Нощта бе ясна и дълбока.

В магичния й звезден кош

рояха се словата на пророка

за людете от всеки род.

Пленен от неговата реч и мисъл,

най-младият го гледаше в очи

и само него любеше орисан,

най-предан и предателски учтив.

Целуна го Иисус в устата,

след туй нозете му изми –

прости на грешните вината

да го разпъват, щом ги заболи.

...

Във тая нощ с евангелски заблуди,

със светли тайни и горчива глад,

Земята се издигаше с Иисуса -

Сина си да даде на скъп олтар.

Copyright © uFeel.me 2020